Ειδικές Κατασκευές

You Are Here: Home / Ειδικές Κατασκευές

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή οποιοδήποτε είδους πολυεστερικού αντικειμένου
κάτω από ειδικές προδιαγραφές.
Η κατασκευή γίνεται από ενισχυμένο πολυεστέρα με αποτέλεσμα να είναι
εξαιρετικά ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και στη φθορά του χρόνου.
Μερικά δείγματα της ιδιαίτερης αυτής δουλειάς μας παραθέτονται παρακάτω.